fbpx

LIDER 5.0

Panuje niepewny czas, więc wielu z nas zastanawia się, jak się przygotować do nowej normalności. Według najnowszego raportu Future of the Work after Covid, więcej osób niż dotychczas spodziewa się zmiany zawodu. Czy sztuczna inteligencja zastąpi kompetencje miękkie lidera? Raport McKinsey’a jasno pokazuje, iż manager to zawód bardzo potrzebny. Sądzę jednak, że czasy Lidera zarządzającego tylko tabelami i KPI- się kończą. To era treningu interpersonalnego, uważności i otwartości na zmianę. Potwierdza to raport Deloitte Access Economics, który mówi – dwie trzecie wszystkich miejsc pracy do 2030 roku ma się składać z miękkich umiejętności intensywnych zawodów. 

Jakie kompetencje będą najbardziej brane pod uwagę przy konkurowaniu na rynku pracy?

Obsługa klienta

Pracownicy lubiący kontakt z drugim człowiekiem i potrafiący sprawić, by klienci czuli się docenieni, nawet bez kontaktu bezpośredniego, są bardzo poszukiwani na rynku pracy. 

Przywództwo

To nie wyłącznie umiejętność menedżerów. Bycie dobrym liderem nie polega tylko na kontrolowaniu i zarządzaniu innymi. Na pierwszy plan wyłania się umiejętność komunikowania swojej strategii, wizji i zdolność motywowania oraz słuchania informacji zwrotnych. 

Komunikacja

Skuteczne podstawy komunikacji zawsze będą dużym plusem dla pracodawcy. Tym bardziej, że Covid-19 doprowadził do dramatycznego wzrostu pracowników pracujących zdalnie. 

Rozwiązywanie problemów

Tempo zmian i ilość informacji utrudniają podejmowanie właściwych decyzji. Ważne umiejętność to krytyczne myślenie i racjonalna analiza. 

Operacje i zarządzanie projektami

Ważne jest opanowanie kluczowych koncepcji operacyjnych i zarządczych.

Marketing

Niezbędna umiejętność to nawiązywanie kontaktu z konsumentami, nawet w trudnych czasach, on-line, w obliczu pandemii. 

 

Dlaczego 5.0? 

Bo czas włączyć 5 bieg! Do technologii musimy wdrożyć uważność na człowieka – zaakceptować fakt, iż zmiana jest częścią naszego życia, a dobre życie lidera zależy w dużej mierze od zarządzania zmianą. Należy pamiętać, że kryzys to rzecz normalna – jesteśmy ludźmi, którzy czują, przeżywają emocje.

Dobre życie rozumiane w kontekście takim, aby realizować cele biznesowe i być szczęśliwym człowiekiem. Dzisiaj pojawiające się hasła: społeczność 5.0 i Lider 5.0 mają usprawnić życie biznesowe wykorzystując nowe technologie, a jednocześnie pamiętając o człowieku.

Zatem trend społeczeństwa 5.0 to zorientowanie na człowieka, w którym postęp ekonomiczny zawierający rozwiązania kwestii społecznych równoważony jest przez system oferujący wysoką integrację przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej. Technologia nigdy nie zastąpi menedżera, lidera, a jedynie usprawni ich życie.